Záložní napájení

Záložní napájení tvoří soubor produktů zajišťující bezpečný provoz kritické infrastruktury.

Kritická infrastruktura představuje infrastrukturu zajišťující chod ekonomiky a celé společnosti. Z pohledu státu by její výpadek měl závažný dopad jak na bezpečnost státu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, tak i na samotnou státní ekonomiku. Patří sem energetika, vodní hospodářství, doprava, nemocnice, klíčový průmysl a složky integrovaného záchranného systému.

Na tento typ infrastruktury je ovšem možné nahlížet i z pohledu jednotlivce, malé firmy nebo globální společnosti. I v těchto případech je klíčové zajistit nepřetržitý provoz a poskytování služeb zákazníkům, jelikož i krátkodobý výpadek může negativně ovlivnit jejich příjmy.
Pokud byste rádi předešli zmíněným rizikům souvisejících s výpadkem napájení, tak jste na správné adrese. Pomůžeme Vám ochránit Vaše kritické systémy a zajistíme nepřetržitý provoz pomocí plně funkčních nákladově efektivních řešení záložního napájení. Vzdálený dohled nad napájením Vaší kritické infrastruktury je pro nás samozřejmostí.

V segmentu napájení telekomunikační a IT infrastruktury působíme již 25 let. Během této doby jsme získali řadu cenných zkušeností, a tak nám nečiní sebemenší problém navrhnout Vám řešení na klíč. V rámci našich komplexních služeb dodáváme, zajišťujeme a zprovozňujeme požadované instalace, školíme personál a provádíme záruční i pozáruční servis. Zákazníkům nabízíme nejnovější technologie, které se vyznačují svou spolehlivostí, dlouhou životností a nízkými provozními náklady.