Anténní systém Macro BTS

Chytré řešení pro výstavbu RAN umožňující rychlou rekonfiguraci, rozšíření základnových stanic radiových přístupových sítí

Anténní systém Macro BTS

Anténní systém Macro BTS

Základním stavebním  prvkem mobilních radiových přístupových sítí RAN (Radio Access Network) jsou Macro BTS (Base Transceiver Station) buňky.
Pro výstavbu mobilních sítí všech standardů (GSM, GSM-R, UMTS, LTE a 5G) dodáváme anténní systémy špičkových parametrů.
Klíčové stavební prvky základnové stanice jsou základnové antény, RF koaxiální vedení nebo propojení optickým kabelem FTTA (Fiber To The Antenna) a napájecím kabelem PTTA (Power To The Antenna) mezi aktivní technologií RRU a BBU (Base Band Unit).
Samozřejmostí je vzájemná kompatibilita námi dodávaných prvků celého řešení.

Anténní systémy rozlišujeme dle výstavbové koncepce na řešení:

Konvenční
Tradiční způsob výstavby radiových přístupových sítí s využitím koaxiálního vedení.

 • Ucelené řešení všech klíčových komponent pro realizaci sítí standardu GSM
 • Nízké nároky na údržbu
 • Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

Pro konvenční řešení nabízíme:

 • základnové antény
 • koaxiální jumpery
 • koaxiální hybridní jumpery
 • koaxiální nízkoútlumové vedení průměru 7/8, 1 ¼, 1 5/8″, konektory a příslušenství
 • uchycení kabelových rozvodů a zemnění

 

Distribuované
U sítí nové generace došlo k vydělení RRU z BBU, přenos signálu je realizován optickým FTTA kabelem a jednotky jsou napájeny metalickým PTTA kabelem. RRU jsou instalovány co nejblíže k základnovým anténám, které jsou propojeny s RRU koaxiálními jumper kabely.

 • Řešení zohledňující požadavky zákazníka, zadání projektu, plánovaný rozvoj sítě a kompatibilitu s použitou aktivní technologií
 • Nákladově úsporná a snadno realizovatelná rekonfigurace a rozšíření BTS

Pro distribuované řešení nabízíme:

 • základnové antény
 • koaxiální jumpery
 • FTTA optické kabely a distribuční boxy
 • PTTA napájecí kabely a distribuční boxy
 • hybridní FTTA+PTTA kabely a distribuční boxy
 • uchycení kabelových rozvodů a zemnění

 

 

Kde se používá

 • Sítě mobilních operátorů

 • Sítě provozovatelů dopravní infrastruktury

Využití

 • Přístupové sítě mobilních operátorů všech generací (GSM, UMTS, LTE a 5G)
 • Sítě bezdrátové komunikace standardu GSM pro železniční aplikace (GSM-R)

Výhody

 • Konvenční koncept – bezúdržbové spolehlivé řešení s nízkými nároky a dlouhou životností
 • Distribuovaný koncept – řešení reflektující specifické zadání projektu s úspornou a snadno realizovatelnou rekonfigurací a rozšířením BTS