Vzdálený dohled

Potřebujete získat přesné informace o stavu Vaší kritické infrastruktury, být bezprostředně informování o výpadku, předcházet jim a na základě vyhodnocení získaných dat plánovat údržbu, efektivně řídit svůj čas a šetřit tím peníze?
Tuto službu zajistíme pomocí níže uvedených dohledových systémů pro non-IT technologie.

Vertiv™ Environet™ základní řešení pro dohled nad Vaší kritickou infrastrukturou umožňuje snadnou integraci zařízení třetích stran bez větších finančních nároků. Jedná se o cenově dostupné řešení pro zákazníky, kteří nepotřebují plně vybavený dohledový systém nad datovým centrem (DCIM).

Vertiv™ Critical Insight představuje softwarovou platformu, která je navržená tak, aby zajistila neustálé zlepšování výkonu jakékoli kritické infrastruktury. Jedná se o komplexní webový nástroj pro monitorování a správu kritické infrastruktury, slouží k identifikaci provozního chování, analýze trendů a řízení celkové spotřeby energie v reálném čase. Lze k ní připojit neomezený počet zařízení v různých lokalitách, nabízí neomezený počet uživatelů, je vhodná pro dohled nad rozsáhlou telekomunikační sítí.

Sensory Vám zajistí přehled o okolním prostředí Vaší kritické infrastruktury, upozorní Vás na potenciální hrozby při překročení předem definovaných hodnot. Díky sběru dat a jejich vyhodnocení můžete přijmout opravná opatření a předejít hrozbě výpadku. Nabízíme kompletní rodinu produktů Vertiv™ Geist™ Environmental Monitors, watchdog, teplotní a vlhkostní čidla, záplavová a požární čidla, sensor otevření dveří. Naměřené hodnoty je možné zobrazit v reálném čase ze zabezpečeného webového rozhraní a přijímat upozornění prostřednictvím e-mailu, SNMP nebo SMS.