Antény

Antény jsou klíčovým prvkem v topologii pasivní infrastruktury bezdrátových a vysílacích sítích.
Svými parametry definují efektivitu využití užitečného výkonového signálu a rovněž úroveň a kvalitu pokrytí v rámci geografického rozložení sítě. Naše produktové portfolio je odvozeno z produktových rodin a produktů našich partnerů – světových lídrů v oboru telekomunikací.

Samozřejmostí je tak plnění telekomunikačních standardů včetně kompatibility s předními výrobci aktivních technologií nejen přístupových radiových sítí. Výzvou pro nové instalace a výměnu technologie je zmenšení prostorové náročnosti potřebné pro instalaci antén a mechanické zátěže na nosnou konstrukci lokality při zachování požadovaných parametrů.