Produkty pro optimalizaci chlazení

Jedná se o pasivní řešení, které optimalizuje proudění vzduchu a odděluje prostor s přívodem studeného a odvodem teplého vzduchu vzniklého z provozu Vašich IT zařízení, které se stalo již běžnou součástí výbavy nejen velkých datových center.
Toto řešení patří mezi významné opatření pro dosažení co nejnižší energetické náročnosti provozu. Zajišťujeme kompletní služby od individuálního návrhu řešení po instalaci celého systému.

Typická řešení rozmístění rozvaděčů pro datová centra:

Horká / studená ulička
Systém horkých / studených uliček se považuje jako „standard“ pro datová centra. Rozvaděče jsou orientovány čelem k sobě, přičemž studený vzduch je přiveden přes perforované díly ve zvýšené dvojité podlaze. Perforovanými dlaždicemi před přední částí každého rozvaděče je studený vzduch distribuován a nasáván technologií do každého z nich.

Uzavřená studená ulička
Řešením uzavřené uličky bývá nasazeno ve výsledcích vysokou tepelnou náročností, kde studený vzduch je směřován přímo k rozvaděčům. Konstrukce představuje výhodný typ jak z hlediska technického, tak i finančního, kde vytváří fyzickou bariéru mezi studenými a horkými vzdušnými proudy.

Systém chlazení přívodem z podlahy, návratem do místnosti
Toto řešení optimalizuje využití studeného vzduchu pomocí jeho transportu z dvojité podlahy k instalovaným zařízením. Deflektor, který se nachází ve spodní části rozvaděče, směruje studený vzduch do přední části rozvaděče. Situování rozvaděčů do teplé a studené uličky již není více vyžadováno, pokud je horký a studený vzduch oddělen uvnitř rozvaděče.

Systém chlazení přívodem z místnosti, návratem do podhledu
Tento systém chlazení představuje řešení požadavku na oddělení horkého vzduchu od místnosti za použití vertikálního „komínu“ na vrchním krytu rozvaděče, který je přímo spojen s prostorem horkého vzduchu ve dvojitém stropu. Velký objem a průřez zaručuje, že „komín“ je schopen pojmout velké množství vzduchu při jeho relativně nízké rychlosti.