Spinner: Testování a měření
RF 12. 7. 2023

Spinner: Testování a měření

Náš partner společnost Spinner se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou RF komponent pro měřicí aplikace. S rozvojem technologie moderních sítí vzniká potřeba prověřovat vlastnosti komponent stále přesněji a precizněji a použití nejmodernějších komponent je tak zcela zásadní.

Základní přehled portfolia pro testování a měření:

 • Koaxiální switch – přepínání koaxiálních větví
 • Switching matrix – mnohonásobný koaxiální switch
 • Fázově stabilní vedení Articulated line – při pohybu vedením nedochází ke změně elektrické délky a tím ke změně fáze
 • Flexibilní vlnovod EasySnake – umožňuje všestrannou manipulaci s vlnovodem včetně zkrutu
 • Rotační spoje – přenos signálu mezi vůči sobě rotujícími objekty, jako součást vedení nebo například pro měření vyzařovacích chatakteristik antén
 • Adaptéry
  • precizní
  • Lowpim
  • Push pull
  • EasyDock – pro časté, opakované připojování
  • Port savers – adaptér ochraňující port zařízení
  • PIM reference
 • Kalibrační kity laboratorní i kompaktní sestavy pro kalibraci přístrojů (Open, Short, Load, Through)
 • Nástroje – momentové klíče, sonda mechanického prověření konektorů

Příkladem aplikačních scénářů je low PIM měření, měření v bezodrazových komorách, mikrovlnné měření, automatizované testování a podobně.

Videa:

Katalogy:

Testování a měření

Měření v bezodrazové komoře

PIM testování

Adaptéry EasyDock