Pokrytí pražského metra signálem mobilních operátorů
RF

Pokrytí pražského metra signálem mobilních operátorů

Úvod

V roce 2016 vznikl společný koncept mobilních operátorů na pokrytí pražského metra, na jehož technickém řešení KABEL TRADE PRAHA s.r.o. spolupracoval se svými technologickými partnery Radio Frequency Systems GmbH, SPINNER GmbH a HUBER+SUHNER SAS, kteří jsou světovými lídry v oblasti telekomunikační infrastruktury, realizoval dodávky pasivního materiálu a tím přispěl ke zvýšení komfortu cestování v pražské MHD.

Oblast pokrytí signálem ve frekvenčních pásmech od 700 do 2600 MHz zahrnovaly tunelové tubusy, prostory stanic a přilehlé prostory (eskalátory, přestupné prostory).

 

Rozsah

 • 61 stanic (jedno nebo dvě nástupiště, situovaná pod zem – pouze několik stanic je povrchových)
 • 3 přestupní stanice (separátní stanice pro každou linku, spojené podzemními koridory)
 • 65 km tunelů (jednokolejné, dvojkolejné – nejdelší tunel 2,7 km, několik nadzemních úseků s okny)

 

Seznam dodávaných komponent:

 • Vyzařovací kabel včetně uchycení a dalšího příslušenství
 • Koaxiální kabeláž včetně příslušenství
 • Hybridní slučovač
 • Antény do stanic
 • Pasivní IBC/DAS prvky
 • Optická kabeláž (FTTA)
 • Napájecí nízkonapěťové a vysokonapěťové kabely
 • Další materiál (rozvodné optické a napájecí boxy, apod)

 

Bylo nutno řešit

Systém se skládá z prvků, které musely být schváleny pro instalaci a provoz v podmínkách pražského metra protokoly technického ředitele (protokoly TŘ DPP, a.s.).

Samotné splnění technického řešení v náročném prostředí provozních podmínek pražského metra znamenalo velkou výzvu, zejména z hlediska splnění vysokofrekvenčních parametrů potřebných pro moderní sítě mobilních operátorů.

Metro_příp.studie  Příp. studie

Instalace vyzařovacího kabelu a zapojení technologie v praxi

Prostředí:

 • neznámé chemické látky v tunelu
 • teplotní, mechanické, tlakové rázy + vibrace
 • bludné DC proudy – elektrolýza, přenos materiálu, koroze, nelineární usazeniny

Linearita:

 • systém – antény + jumpery, kabely, ohyby kabelů, konektory
 • okolí a prostředí – spoje různých kovů, vlhko, otěr z brzd a kolejí, prach, koexistence operátorů – zarušení přijímacích cest intermodulačním zkreslením (ze systému i z okolí)
 • uchycení VK každých 10 m speciální ohnivzdornou příchytkou.

 

Specifika konkrétních prvků

 • Návrh uchycení vyzařovacího kabelu v tunelu do navrhnutých konstrukcí, splňující požární odolnost (zkouška 750 °C, 90 minut)
 • Návrh slučovače
  • kombinování 5 pásem každého ze tří operátorů – 15:3
  • uchycení a zapouzdření s požární odolností (zkouška 750 °C, 90 minut)
 • Antény do stanic
  • připevnitelné do připraveného profilu

Výsledné řešení

Výsledkem je kompletní řešení s plnou symetrií, zajišťující MIMO 2×2 pro stanice a SIMO v tunelech.

pro každý slučovač platí:

 • 1/3 výkonu do tunelu vzad (SIMO)
 • 1/3 výkonu do stanice (MIMO 2×2)
 • 1/3 výkonu do tunelu vpřed (SIMO)

Blokové schéma technologie

Výhody realizovaného řešení

 • Širokopásmovost systému
 • Efektivní využití plného výkonu díky hybridnímu slučovači
 • Díky požárním vlastnostem prvků je možné instalovat technologii přímo v tunelových prostorech metra

 

Skutečné náklady vs očekávané náklady

 • Vývoj, certifikace a zakázková výroba jsou hlavní vstupní náklady, se kterými bylo nutné při realizaci první části projektu počítat
 • Potvrzením obchodních podmínek pro celý rozsah projektu všemi zúčastněnými stranami bylo možno efektivně naplánovat výrobu klíčových položek a následně jejich dodávku. Tyto kroky přinesly celkovou úsporu na dodávkách materiálu přibližně 23 %
 • Díky řešení jedním dodavatelem pasivních prvků, bylo dosaženo optimalizace nákladu na testování, certifikaci a nezbytnou „administrativu“, tím koncový zákazník efektivně vynaložil prostředky alokované pro tuto výstavbu