RF

Dodávka základnových antén pro výstavbu telekomunikační sítě

Projekt výstavby základnových stanic hlavní přístupové sítě v pásmu 1800 MHz mobilního operátora.
Dodávky dual pol. dual band antén (1710-2700 MHz, 1,3 m) včetně příslušenství.