Aktivní prvky pro IBC

 

Aktivní systém IBC
Nabízíme systém distribuovaného anténního systému na bázi aktivních jednotek RRU (Radio Remote Unit). Součástí řešní je vždy i jednotka Master, slouží jako převodník užitečného vf signálu a řídící jednotka všech vzdálených jednotek, které jsou vzájemně propojené optickou nebo LAN sítí.

Opakovače signálu
Nabízíme rychlé a jednoduché řešení pro posílení užitečného signálu v místě s nedostatečným pokrytím z hlavní přístupové sítě. Jde o výhradně ověřené typy v souladu s legislativou a standardy provozovatelů sítí mobilních operátorů (GSM, UMTS, LTE) a radiových sítí zvláštního určení (TERTA, TETRAPOL, IoT).