Optická vlákna

 • STL OH-LITE® NOVA™
  náleží k  jednovidovým optickým vláknům nové generace se zvýšenou odolností proti makroohybům a útlumy, které mají lepší hodnoty než hodnoty uvedené v ITU-T doporučení pro G.652.D a G.657.A1. Vlákno je ideální pro šíření signálu na větší přenosové vzdálenosti i pro přístupové FTTH aplikace.
 • STL® BOW-LITE™
  spadá do jednovidových optických vláken se zvýšenou odolností proti makroohybům a vylepšenými hodnotami útlumů než jsou požadované v ITU-T doporučení G.657.A1. Používá se zejména v přístupových FTTH sítích včetně přenosových sítí vyžadujících pokrytí celého CWDM spektra. Rovněž nachází uplatnění v konstrukcích optických kabelů s vysokým počtem vláken a mikrokabelech s vyžadovaným menším průměrem.
 • STL® MICRO BOW-LITE™ 
  patří k jednovidovým optickým vláknům se zredukovaným průměrem 200 µm se zvýšenou odolností proti makroohybům a vylepšenými hodnotami útlumů, než jsou požadované v ITU-T doporučení G.657.A1. Používá se zejména v přístupových FTTH sítích včetně přenosových sítí vyžadujících pokrytí celého CWDM spektra. Rovněž nachází uplatnění v konstrukcích optických kabelů s vysokým počtem vláken a mikrokabelech s vyžadovaným menším průměrem.
 • STL® BOW-LITE™ (PLUS)
  jedná se o jednovidové optické vlákno se zvýšenou odolností proti makroohybům a vylepšenými hodnotami útlumů, než jsou požadované v ITU-T doporučení G.657. Vhodné použití najde zejména v přístupových FTTH aplikacích a v přenosových sítích vyžadujících pokrytí celého CWDM spektra.
 • STL BOW-LITE™ (E)
  patří k jednovidovým optickým vláknům s velmi vysokou odolností proti makroohybům splňující požadavky ITU-T G.657.A2. Nachází své uplatnění v konstrukcích optických kabelů s vysokým počtem vláken a mikrokabelech s vyžadovaným menším průměrem.
 • STL BOW-LITE™ SUPER
  je jednovidové optické vlákno s velmi nízkou citlivostí na ohyb a odolností proti makroohybům splňující požadavky ITU-T G.657.B3. Je ideálním řešením pro přístupové FTTH aplikace, zejména pro instalace vnitřních rozvodů.
 • STL® DOF-LITE™ (LEA)
  spadá do jednovidových optických vláken s nenulovou posunutou disperzí s velkou šířkou pásma splňující požadavky ITU-T G.655.C. Je ideální pro vysokorychlostní přenosy s více vlnovými délkami (DWDM) na větší vzdálenosti. Vlákno překonává požadavky dnešních systémů s vysokým počtem kanálů o rychlosti 2.5 Gb/s a 10 Gb/s a podporuje přechod na systémy nové generace 40 Gb/s.
 • Corning® ClearCurve® ZBL
  představuje jednovidové optické vlákno, které při makroohybech prakticky nezaznamenává žádné ztráty signálu a zachovává si zpětnou kompatibilitu se současnými optickými vlákny. Svými hodnotami předčí hodnoty útlumů dle doporučení ITU-T G.657.B3, přičemž splňuje hodnoty parametrů v souladu s doporučením ITU-T G.652.D.
 • Corning® ClearCurve® LBL
  reprezentuje jednovidové optické vlákno optimalizované pro širokou škálu vnitřních instalací při zachování kompatibility se současnými optickými vlákny. Svými hodnotami předčí hodnoty dle doporučení ITU-T G.657.A2/B2 a zůstává kompatibilní s parametry dle doporučení ITU-T G.652.D.