5G Hexaplexer pro efektivní řešení pokrytí vnitřních prostor
RF 29. 11. 2021

5G Hexaplexer pro efektivní řešení pokrytí vnitřních prostor

Společnost Spinner představuje další vývojový stupeň sdružování RF signálu, který nachází využití v  projektech vnitřního pokrytí 5G signálem – prvek pro kombinování až šesti pásem, hexaplexer.

V moderních indoorových projektech, kde je do distribučního anténního systému (DAS) kombinováno velké množství služeb (frekvenčních pásem), již není díky Spinner hexaplexeru nutné řešit kombinování komplikovaným kaskádním řazením několika combinerů/plexerů za sebou. Zařazením hexaplexeru je možné kombinovat až 6 frekvenčních pásem.

Výhodami kombinování novým hexaplexerem jsou elegantní kombinace pásem 700-800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz a 3300-3800 MHz jedním zařízením, vysoká intermodulační odolnost (PIM), snížení rizika problému s odrazy a snížení vstupních ztrát (přibližně o 0,5 dB v celém systému).