UPS Eaton 93PM G2
P&D 29. 11. 2021

UPS Eaton 93PM G2

UPS Eaton 93PM druhé generace s modulární konstrukcí je efektivní řešení pro postupné navyšování požadovaného výkonu i doby zálohy. Tato třífázová UPS má díky svým vlastnostem nejnižší náklady spojené s vlastnictvím (TCO) ve své třídě, což je při rozhodování o investicích velice důležitý ukazatel. Systém je vhodný pro všechny aplikace, ve kterých se klade důraz na vysokou účinnost, škálovatelnost a spolehlivost.

Nová generace UPS Eaton 93PM přináší pro uživatele mnoho výhod:

– Modulární systém
– Efektivní, časově nenáročné řešení
– Instalace bez nutnosti odstávky systému a odpojení kritické zátěže
– Libovolné navýšení kapacity UPS pomocí přidání dalších modulů
– Kapacity jednotlivých modulů 50 nebo 60 kVA
– Vybavena funkcí Hot Sync, tzn. eliminace bodů selhání v případě ztráty komunikace
– Integrované bezpečností prvky, díky kterým je sníženo riziko úrazu elektrickým proudem

Společnost EATON se při výrobě UPS Eaton 93PM G2 zaměřila i na zvýšení kybernetického bezpečí. Díky komunikačním kartám Eaton Gigabit Network a Industrial Gateway, které jsou certifikované dle standardů IEC 62443-4-2 a UL 29001-1, bylo z pohledu kybernetické bezpečnosti dosaženo vynikajících parametrů.

Dále EATON nabízí službu vzdáleného monitorování, která dokáže rychle upozornit na jakékoliv ohrožení kybernetického bezpečí a ohrožení UPS v souvislosti s vlastním napájením.