Výkonové DC usměrňovače

     24V and 48V DC Power Rectifiers

Eaton řada DC usměrňovačů 3. generace byla navržena k dosažení vysoké objemové hustoty výkonu a vysoké energetické účinnosti. Oba parametry podstatně snižují kapitálové investiční náklady i náklady provozní. Eaton 3G usměrňovače vykazují vysokou míru systémové pružnosti, protože je lze montovat vertikálně i horizontálně, mají univerzální AC napájecí vstupy a vysokou modularitu, výhodnou při budoucím rozšiřování sítě. Eaton EPR48-3G
(48V) Usměrňovač řady Enterprise Power je konstruován pro podnikové aplikace jako je PoE (Power over Ethernet) a konvergované VoIP sítě, účastnická zařízení a též pro telekomunikační kontejnery u silničních tahů s malými požadavky na DC napájecí příkon.
   
Eaton APR24-3G
(24V) Usměrňovač řady Access Power je navržen konkrétně pro přístupové body telekomunikačních sítí napájené z 24V a průmyslové aplikace s nízkým příkonem, jako jsou základnové stanice buňkových sítí, radioreléové trasy a systémy SCADA.
Eaton APR48-3G
(48V) Usměrňovač řady Access Power je navržen konkrétně pro přístupové body telekomunikačních sítí, jako jsou základnové stanice buňkových sítí, Wi-Fi uzly, účastnická zařízení a telekomunikační kontejnery u silničních tahů.
   
Eaton APR48-ES
(48V) Usměrňovač APR48-ES Energy Saver s úsporným režimem je navržen pro potřeby telekomunikačních operátorů, snažících se pomocí vyšší provozní účinnosti snížit náklady na energii v celé síti a splnit náročné cíle nízkých emisí skleníkových plynů.
Eaton CR48-3G
(48V) Usměrňovač řady Core Power je speciálně navržen pro rozsáhlé aplikace vyžadující vysoký výstupní DC výkon, jako jsou datová centra a páteřní sítě. Každý Core usměrňovač poskytuje na DC výstupu výkon až 5800 W.