Systémy pro šíření RF signálu v budovách, tunelech a jiných vnitřních prostorách

Distribuční systémy s využitím ethernet kabelů - Systém ClearFill Star®:

Unikátní řešení šíření signálu nabízí systém ClearFill Star®, kde k napájení jednotlivých jednotek Remote Radio Heads (RRH) slouží standardní ethernetový kabel. Celý systém je na bázi IP a nabízí rychlé a jednoduché řešení pro pokrytí budov signálem sítí UMTS, přičemž díky softwarové sektorizaci lze snadno nastavit kapacitu pro jednotlivá místa v budově. Systém ClearFill Star® podporuje různé typy NodeB (macro, mini, micro, pico, femto). Systém lze vzdáleně dohledovat a řídit pomocí SNMP protokolu.

Repeatery:

Společně se širokým rozšířením služeb mobilních komunikací roste i nárok na pokrytí signálem uvnitř budov. Jedním z možných řešení je šíření signálu pomocí repeaterů. Pro tyto účely nabízíme z našeho portfolia různé typy repeaterů výrobce RFS či značky COILER pro rozdílné požadavky na šíření signálu, ať se jedná o stávající sítě GSM a UMTS či nastupující sítě LTE. Je možné zvolit jednopásmové nebo vícepásmové, širokopásmové či kanálově selektivní repeatery pro dosažení maximálního možného pokrytí signálem i v jinak špatně dostupných místech pro radiový signál. Pro dodávané repeatery je samozřejmě nabízena kompletní nabídka přijímacích antén a antén pro šíření signálu uvnitř budovy.

Přehled produktů

-  Repeatery
 • Širokopásmové
 • pásmově selektivní
 • kanálově selektivní
 • Analogové
 • digitální
 • SOHO, Pico, Mini, Micro a Macro
-  Přijímací antény a indoor antény
-  Dohledový software a vzdálená správa repeaterů OMC

Pasivní distribuční systémy:

Další z možností jak šířit signál ve vnitřních prostorách, je použití pasivního distribučního systému. Tento systém využívá pro rozvod signálu k jednotlivým anténám uvnitř budovy kabely CELLFLEX® s pěnovým dielektrikem. Signál lze pomocí dalších komponentů, jako jsou například rozbočovače, slučovače atd., dále větvit nebo sdružovat. Možností je také sloučení signálu několika operátorů do jednoho takovéhoto rozvodu a snížit tím náklady spojené s instalací těchto systémů.

Přehled produktů

 • Indoor antény všesměrové a směrové
 • Nízkoútlumové koaxiální kabely CELLFLEX® s pěnovým dielektrikem
 • Rozbočovače symetrické a nesymetrické
 • Slučovače
 • Zátěže
 • Útlumové články

Distribuční systémy s využitím vyzařovacích kabelů:

Zvláště pro účely šíření signálu v tunelech, dolech, nebo větších prostorách jako jsou například letiště atp., slouží systémy s vyzařovacími kabely. V těchto systémech slouží jako anténa samotný vyzařovací kabel, kde signál je přímo šířen otvory v kabelu. Nabízíme kompletní portfolio těchto vyzařovacích kabelů pro všechny typy prostředí pro šíření signálu ve standardním bezhalogenovém nebo ohniodolném provedení. Součástí těchto systémů jsou dále také různé typy zesilovačů a dalších komponentů potřebných pro sestavení kompletního systému.

Přehled produktů

 • Vyzařovací koaxiální kabely RADIAFLEX®
 • Konektory a kompletní příslušenství ke kabelům RADIAFLEX®
 • Řídící a vzdálené přenosové jednotky
 • Dvoucestné zesilovače
 • Zátěže
 • Útlumové články
 • Příchytky a fixační materiál

Distribuční systémy s využitím optických kabelů:

Pro účely vedení signálu na delší vzdálenosti a jeho další šíření například pomocí vyzařovacích kabelů, slouží distribuční systémy s využitím optických kabelů. Tyto systémy jsou určeny pro rozsáhlejší prostory nebo pro spojení mezi několika systémy. Tyto systémy se využívají hlavně v případě pokrytí kampusů, nemocničních komplexů, komplexů administrativních budov atp., kde jsou vzdálené přenosové jednotky napájeny místo koaxiálním kabelem, kabelem optickým.

Přehled produktů

 • Řídící a vzdálené přenosové jednotky
 • Napájecí moduly
 • Opto-elektrické moduly
 • Dohledový software

 

Pro bližší informace o uvedených produktech navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte.