Kabelové systémy pro Radio Remote Units (RRU, RRH) - FTTA a PTTA

Při budování moderních mobilních sítí je nejnovějším trendem použití vzdálených radiových jednotek (Radio Remote Unit) RRU někdy nazývaných RRH (Radio Remote Head) a to jak při výstavbě nových sítí LTE a UMTS, tak při  výměně (SWAPu) stávajících technologií GSM.  

Výstavbu RRU systémů rozdělujeme z pohledu infrastruktury na dvě části FTTA (Fiber To Tthe Antenna) a PTTA (Power To The Antenna).

Použití jednotek RRU přináší nové možnosti a požadavky na vlastní infrastrukturu anténního systému základnové stanice BTS. 

Významnou změnou je možnost nahradit dosud používané koaxiální kabely, které jsou nákladné a jejichž hmotnost výrazným způsobem ovlivňuje statiku BTS, optickými kabely, které umožňují zásadním způsobem snížit cenu vlastního anténního rozvodu a zároveň snížit zatížení BTS.

Technologie RRU přináší i další výhody jako je například odolnost proti nežádoucímu elektromagnetickému záření, snížení ztrát signálu, možnost sdružení rozvodů pro jednotlivé sektory, technologie či operátory.

Společnost KABEL Trade Praha ve spolupráci se společnostmi Radio Frequency Systems (RFS) a Huber and Suhner (HS) jako jediná na Českém a Slovenském trhu nabízí kompletní dodávku pasivních komponent pro výstavbu konvenčních systému při použití nízkoútlumových koaxiálních kabelů, tak i dodávku komponent pro výstavbu RRU systémů při použití optických kabelů a DC kabelů. 

 Systémy FTTA

  • Individuální optické kabely
  • Sdílené optické kabely – vícevláknové,    Řešení s boxy
  • Sdílené optické kabely – vícevláknové,    Řešení bez boxů      

                       
Systémy PTTA

  • Individuální DC kabely
  • Sdílené DC kabely – vícežilové (řešení s boxy)
  • Sdílené DC kabely – vícežilové (Řešení bez boxů)

Hybridní systémy (napájecí DC kabely obsahující optická vlákna)

  • Hybridní systém s boxy
  • Hybridní systém bez boxu
  • Hybridní systém s konektorovým polem      

Řešení pro opětovné použití koaxiálních kabelů

Při inovacích sitů (výměně technologie) zůstávají v některých případech instalovány nevyužité koaxiální kabely. S použitím našich produktů lze tyto kabely využít pro napájení RRU nebo jako kabelovou trasu pro optický kabel.

DC napájení po stávajícím koaxiálním kabelu, optický kabel uvnitř stávajícího koaxiálního kabelu

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Konvenční řešení