Invertory

Matrix 2000 Standalone Inverter – vstup 40-60VDC, výstup 230VAC, 2 kWA

MATRIX 2000 je kompaktní invertor pracující s vysokou energetickou účinností určený pro všechny typů klíčových zařízení napájených ze střídavé sítě. Invertor MATRIX 2000 má výkon 2000 W v rackovém modulu 19“ o výšce 1U a obsahuje vestavěný elektronický přepínač (STS). STS automaticky a okamžitě přepíná podle situace AC výstup mezi napájením z DC invertoru a alternativním napájením z elektrorozvodné sítě (a zpět), takže zařízení připojená jako zátěž mají zaručenou zvýšenou bezpečnost. Regulátor systému MATRIX 2000 je řízen mikroprocesorem poskytujícím maximální funkční vlastnosti. Pomocí kombinace LCD a LED udává regulátor stav systému v reálném čase. Současně umožňuje pomocí panelu displeje nastavovat program regulátoru.

Samostatný invertor MATRIX 2000 je pro potřeby monitorování a ovládání vybaven USB rozhraním.

Matrix Modular Inverter Solution – vstup 40-60VDC, výstup 230VAC, do 18 kWA

MATRIX je napájecí systém s integrovaným invertorem navržený pro aplikace, kde je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Modulární konstrukce systému MATRIX zabezpečuje maximální pružnost při konfiguraci podle zákaznických požadavků. Moduly obsahují invertory, elektronický přepínač, regulátor, moduly rozhraní a modul údržbového bypassu. Tato univerzální konstrukce na principu „stavebních bloků“ a redundantní konfigurace typu N+1 je zárukou spolehlivého AC napájení pro telekomunikace a průmysl. Zabudovaný elektronický přepínač zabezpečuje automatické a okamžité přepnutí mezi napájením z elektrorozvodné sítě a napájením z invertoru a zpět, takže citlivá elektronická zařízení mají zaručeno nepřerušené AC napájení. Regulátor systému MATRIX je řízen mikroprocesorem, a pomocí kombinace LCD a LED udává stav systému v reálném čase. Současně umožňuje pomocí panelu displeje nastavovat program regulátoru.

Je-li nainstalován modul komunikačního rozhraní MATRIX, je možné ovládání a monitorování systému na dálku.

Telecom Inverter Solution – vstupy 40-60VDC a 230VAC, výstup 230VAC, do 28 kWA

Telecom Inverter je moderní řešení napájecího měniče se zdvojeným vstupem, navržené pro případy použití, kdy je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Měnič je vybaven jak napájecím přívodem 230 VAC, tak 48 VDC. Zařízení vyvinuté společností Eaton pokrývá mezeru mezi tradičními UPS a konvenčními řešeními napájecích měničů.

Moderní design dává uživatelům možnost napájet klíčová zařízení čistým, stabilizovaným a nepřerušeným napětím s úrovní spolehlivostí typu n+x, jakou mají konvenční DC napájecí systémy. Konstrukce měniče zajišťuje hladké přepínání mezi AC a DC vstupem s nulovou dobou přepnutí, takže není nutné používat elektronický přepínač STS.

Uživatel má možnost volby mezi „síťovým“ (Line Mode) a „bateriovým“ (Battery Mode) provozním režimem. V síťovém režimu pracuje měnič podobně, jako UPS s dvojitou konverzí, odebírá proud z AC elektrorozvodné sítě a poskytuje vyhlazené napájení izolované od problémů rozvodné sítě. V bateriovém režimu odebírá měnič proud z DC vstupu. Pokud na přívodu, který byl zvolen jako primární, dojde k přerušení napájení, přepne měnič hladce na alternativní přívod, aniž by došlo k jakémukoli přerušení AC napájení vašich klíčových zařízení.

Konfigurace Eaton Telecom Inverteru může obsahovat volitelný modul ovladače a přepínač údržbového bypassu. Modul monitorujícího ovladače zobrazuje na kombinaci LCD displeje a LED indikátorů stav systému v reálném čase a pomocí panelu klávesnice umožňuje nastavit parametry systému. Komunikační rozhraní dává uživatelům možnost monitorovat a ovládat systém na dálku.

Pomocí přepínače údržbového bypassu (MBS), dodávaného jako volitelná možnost, mohou uživatelé přepínat napájení zátěže z napájení z měniče na napájení z AC elektrorozvodné sítě. Měnič pak lze úplně odstavit a vypnout a napájení zátěže zůstane zachováno. 

 

Matrix 2000 (PDF 318 kB)