Datová centra

V současném světě IT jsou datová centra (DC) jednou z nejdůležitější součásti informačních systémů. Přední světoví výrobci technologií se zaměřují na tuto oblast a vyvíjí nové, popřípadě zdokonalují stávající prvky datových center.

Datová centra, poskytovatelé služeb a hostingová zařízení čelí jedné společné přicházející výzvě - technologie potřebné k udržení informačního toku se stále mění.

Datová centra rostou co do velikosti, složitosti, objemu a hloubky skladovaných a expedovaných informací

Z toho plynou i zvýšené požadavky na výkon jednotlivých zařízení a tím i jejich odpovídající chlazení.

Vzhledem k tomu, že každé datové centrum vyžaduje individuální řešení vycházející z plánovaného využití, současného stavu DC, lokality či jiných vlivů, nabízíme Vám ve spolupráci s předními světovými výrobci jako jsou Nexans Cabling Solutions, EATON, CONTEG pomoc při výběru vhodného řešení pro Vaše Datové centrum.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

(další info viz Leták datová centra, Brožura Nexans Data Centres Solutions a Conteg katalog)

Typická řešení rozmístění rozvaděčů pro Datová Centra:

horká studená ulička

Horká / studená ulička

Systém horkých / studených uliček je považován jako „standard" pro datová centra. Rozvaděče jsou orientovány čely k sobě, přičemž studený vzduch je dodáván přes perforované díly ve zvýšené dvojité podlaze. Perforovanými dlaždicemi před přední částí každého rozvaděče je studený vzduch distribuován před rozvaděč a nasáván technikou do každého z nich.

Uzavřená studená ulička

Uzavřená studená ulička

Řešením uzavřené uličky bývá nasazeno v řešeních s vysokou tepelnou náročností, kde studený vzduch je směřován přímo k rozvaděčům. Tento typ konstrukce je výhodný jak z hlediska technického, tak i finančního, kde vytváří fyzickou bariéru mezi studenými a horkými vzdušnými proudy.

Systém chlazení přívodem z podlahy, návratem do místnosti

Systém chlazení přívodem z podlahy, návratem do místnosti

Toto řešení optimalizuje využití studeného vzduchu pomocí jeho transportu z dvojité podlahy k instalovaným zařízením. Deflektor, který se nachází ve spodní části rozvaděče směruje studený vzduch do přední části rozvaděče. Situování rozvaděčů do teplé a studené uličky již není více vyžadováno, pokud je horký a studený vzduch oddělen uvnitř rozvaděče.

Systém chlazení přívodem z místnosti, návratem do podhledu

Systém chlazení přívodem z místnosti, návratem do podhledu

Tento systém chlazení je řešením požadavku na oddělení horkého vzduchu od místnosti za použití vertikálního „komínu" na vrchním krytu rozvaděče, který je přímo spojen s prostorem horkého vzduchu ve dvojitém stropu. Velký objem a průřez zaručuje, že „komín" je schopen pojmout velké množství vzduchu při jeho relativné nízké rychlosti.