UPS Eaton 93PM G2

Datum: 21.6.2021
obrázek
UPS Eaton 93PM druhé generace s modulární konstrukcí, je efektivní řešení pro postupné navyšování požadovaného výkonu i doby zálohy. Tato třífázová UPS má díky svým vlastnostem nejnižší náklady spojené s vlastnictvím (TCO) ve své třídě, což je při rozhodování o investicích, velice důležitý ukazatel. Systém je vhodný pro všechny aplikace, ve kterých se klade důraz na vysokou účinnost, škálovatelnost a spolehlivost.

Nová generace UPS Eaton 93PM přináší pro uživatele mnoho výhod:

 - Modulární systém
 - Efektivní, časově nenáročné řešení
 - Instalace Bez nutnosti odstávky systému a odpojení kritické zátěže
 - Libovolné navýšení kapacity UPS pomocí přidání dalších modulů
 - Kapacity jednotlivých modulů 50 nebo 60 kVA
 - Vybavena funkcí Hot Sync -> eliminace bodů selhání v případě ztráty komunikace
 - Integrované bezpečností prvky, díky kterým je sníženo riziko úrazu elektrickým proudem

Společnost EATON se při výrobě UPS Eaton 93PM G2 zaměřila i na zvýšení kybernetického bezpečí. Díky komunikačním kartám Eaton Gigabit Network a Industrial Gateway, které jsou certifikované dle standardů IEC 62443-4-2 a UL 29001-1, bylo z pohledu kybernetické bezpečnosti dosaženo vynikajících parametrů.

Dále EATON nabízí službu vzdáleného monitorování, která dokáže rychle upozornit na jakékoliv ohrožení kybernetického bezpečí a ohrožení UPS v souvislosti s vlastním napájením.