Vysokofrekvenční absorbéry

Datum: 30.11.2020
obrázek
Ochrana anténního systému proti interferencím způsobeným odrazem signálu od kovových povrchů a konstrukcí.

Projektanti indoorového pokrytí jsou často okolnostmi nuceni umisťovat antény pod kovové konstrukce, což není z pohledu radiových parametrů ideální. Kovové povrchy v blízkosti antény mohou značně zhoršit kvalitu přijímaného signálu.

K tomu typicky dochází při modernizaci stávajících lokalit, instalací nového DAS rozvodu nebo při instalaci antén ve vlacích, kde nemusí existovat žádná lepší alternativa umístění antén, než v blízkosti kovových stěn, potrubí či jiných kovových konstrukcí.

Absorbéry od firmy Spinner tlumí signály odražené od blízkých kovových objektů a tím zabraňují vzniku interferencí.

V praxi je přirozeně nutné brát v potaz vlastnosti konkrétní lokality. Nabízíme možnost zapůjčení vzorku absorbéru k testování pro konkrétní lokalitu.

Použití antén v blízkosti kovových konstrukcí, by mělo i nadále zůstat spíše výjimkou než pravidlem, pokud však neexistuje v dané lokalitě žádná jiná alternativa, lze vyřešit komplikace s interferencemi zařazením absorbéru.

Absorbéry nabízíme pro všechny naše ultra tenké antény SISO a MIMO.