Prohlášení o zpracování osobních údajů společnosti

Datum: 16.5.2018
Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů připojujeme na naše webové stránky Prohlášení o zpracování osobních údajů.