Laditelný opakovač VB-900 od firmy Coiler

obrázek
Firma Coiler přichází na trh s novým produktem, kmitočtově laditelným In-door opakovačem pro využití v pásmu GSM/EDGE, čímž poskytuje řešení problémů především při pokrytí v prostorách s vysokou hustotou provozu a vysokým počtem různých bezdrátových sítí.

Specifický tvar a nízká váha poskytují perfektní řešení optimálního pokrytí signálem ve středně velkých a rozlehlejších prostorách i v případě složitější členitosti prostoru, jako jsou například prostory kanceláří či konferenční haly, kde lze tímto způsobem jednoduše a elegantně výrazně zlepšit kvalitu a sílu signálu.

Zařízení VB-900 vyniká zejména univerzální koncepcí s vysokým ziskem a vysokým výstupním výkonem, kde dosahuje hodnot až 70dB respektive 18dBm. Inovativní vlastností, klíčovou pro tento produkt, je možnost měnit šířku pásma, což dovoluje naladit opakovač přesně na kmitočtové pásmo dané služby poskytovatele či operátora a zamezit tak případnému rušení a interferencím s okolím, čímž lze dosáhnout vyšší kvality přijímaného signálu. Vysoká selektivita SAW filtru poskytuje ostré oddělení od kmitočtů ostatních operátorů. Zařízení je navíc vybaveno intuitivním grafickým rozhranním, kde si uživatel může dané pásmo přesně nastavit.

Další funkce, jako jsou například AID (Auto Isolation Detection), ASD (Auto Shutdown) či ATO (Auto Turn-on, soustavně zajišťují optimální kmitočtové nastavení repeateru a zabraňují tak případnému kmitočtovému rušení v síti. Funkce AGC (Automatic Gain Control) poskytuje ochranu sítě před oscilacemi či případnými interferencemi z hlediska nevhodně nastavené výkonové úrovně signálu v podobě výkonových špiček, které mohou v krajním případě způsobit i  zničení zařízení v síti.

Indikace problému pomocí LED diod a RSSI funkce pro automatické měření signálu v zařízení (Donor Signal Level) odstraňují nutnost měřících systému při instalaci. Dodatečná služba OMC (Operation and Maintanance Center) poskytuje rychlé a pohodlné dálkové ovládání, monitorování a kontrolu zařízení prostřednictvím PC.